Her Alanda ve Her Zeminde!..

Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

MBEF Makine Web Sitesi Kullanım Koşulları

Bu sitenin sahibi MBEF Makine’dir. Sitemizi ziyaret eden kullanıcılar aşağıdaki koşulları, yazılanlarla sınırlı olmamak şartıyla kabul etmiş sayılacaktır.
“www.mbef.com.tr” sitesinde yer alan tüm bilgiler, tasarım, marka, logo, tablolar, yorum ve tavsiyeler ile ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belgeler (“İçerik”) ile buradan yapılan tüm linkler, kullanıcıya genel bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. MBEF Makine önceden haber vermeksizin bu sitede yer alan bilgileri, istediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilir, düzeltebilir ve kısmen veya tamamen çıkarabilir ve bu işlemleri tek başına yapma yetki ve hakkına sahiptir. Bu sitede kullanılan bazı ifadeler ileriye dönük olarak hazırlanmış olabileceğinden çeşitli risk ve belirsizlikler içermesi mümkündür. Muhtelif nedenlerden dolayı gerçek sonuç ve gelişmeler, bu ifadelerde belirtilen ya da ima edilenlerden somut bir şekilde farklı olabilir. Kullanıcılar İçeriği sadece bilgi edinmek amacıyla kullanabilir. Burada mevcut olan İçerik, MBEF Makine’nin önceden yazılı izni alınmaksızın kısmen veya tamamen kopya edilemez, dağıtılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, çoğaltılamaz, alt lisansla kullandırılamaz, değiştirilemez, iletilemez, yayınlanamaz, ileride kullanılmak üzere saklanamaz, hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz veya kullandırılamaz. Bu siteye erişim serbest ve anonimdir. Bu sitede yer alan herhangi bir bilgiyi ya da belgeyi, herhangi bir şekilde tahrif etmek; her türlü cezai ve hukuki takibata neden olacaktır.
MBEF Makine bu sitede yayınlanmış bilgiler ya da bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden veya siteye ulaşılamamasından doğan ve doğacak zarar ve/veya kayıplardan dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Bu sitede yayınlananlar, hiç bir kişi ve/veya kuruluşa herhangi bir konuda, herhangi bir taahhüt içermemektedir. MBEF Makine, bu sitede yer alan İçeriğin belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmez. Sitede yer alan bilgiler ışığında verilecek her türlü kararlar ile ilgili tüm sorumluluk, bu siteyi ziyaret eden kişiye aittir. MBEF Makine bu siteden üçüncü kişilere ait sitelere verilen bağlantılar, MBEF Makine web ağının dışına götürebilir. Bu şekilde bağlantı verilen sitelerin içeriği, doğruluğu veya işleviyle ilgili olarak MBEF Makine hiç bir sorumluluk üstlenmez. Bu bağlantılar iyi niyet çerçevesinde verilmektedir. MBEF Makine, bağlantısı verilen sitelerde daha sonra olabilecek herhangi bir değişiklikten sorumlu değildir. MBEF Makine ve bu sitenin oluşturulması, üretilmesi veya iletilmesinde yer alan herhangi bir üçüncü taraf, bu siteye erişim veya sitenin kullanımından doğabilecek herhangi bir doğrudan, dolaylı, arızi, tali zarar, ziyan veya hasardan veya doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluktan ötürü sorumlu tutulamaz. MBEF Makine’ye hiç bir nam altında sorumluluk yüklenemez. Ayrıca, bu siteye erişim, kullanım veya bu siteden herhangi bir ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge indirilmesi MBEF Makine’ye nedeniyle bilgisayar donanımında veya diğer varlıklarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya bilgisayar sistemlerine bulaşabilecek kötü niyetli yazılımların sebep olabileceği hasarlardan MBEF Makine sorumlu tutulamaz. İşbu site aracılığıyla iletilen her tür yorum, öneri, fikir, grafik ve sair bilgiler, MBEF Makine tarafından, bunları iletene veya başka herhangi bir kişiye herhangi bir ödeme yapılmaksızın, ticari veya gayri ticari bir amaçla kullanılabilecektir. MBEF Makine, kendisine iletilen bu tür yorum, öneri, fikir, grafik ve bilgileri gizli tutmak zorunda değildir. Bu sitede bulunan İçeriğin telif hakkı MBEF Makine’ye ve ortaklarına aittir. MBEF Makine’nin yazılı izni olmaksızın kullanılamaz. Site ve İçeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Türkçe Yasal Uyarı metni esas alınacak olup, böyle bir durumda MBEF Makine her türlü hukuki haklarını saklı tutar. Siteye girmeden önce yukarıdaki şartların okunmuş ve kabul edilmiş olduğu varsayılarak bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olması halinde, sitede yazılı bulunan bu şartların ve MBEF Makine’a ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının münhasır delil teşkil edeceği ve bunların yetkili Mahkeme ve İcra Dairelerine sunulacağı MBEF Makine tarafından beyan ve işbu siteye erişen kişi ve kuruluşlar tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilir.